Kompetensi Lulusan Program Studi Seni Musik

Category: komlus seni musik
Written by MOCH. MASRUR Hits: 2334

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 

A. aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa

B. bbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbb

C. ccccccccccccc ccccccccccccc ccccccccccccc

2. Yyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyy 

A. aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa

B. bbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbb

C. ccccccccccccc ccccccccccccc ccccccccccccc

3. Zzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzz 

A. aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa

B. bbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbb

C. ccccccccccccc ccccccccccccc ccccccccccccc